תקנון דורון הובלות

 

 

תקנון דורון הובלות

 

 

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו בעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

 

                                              תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים

לגברים ולנשים כאחד. 

 

כללי

 

 1. "דורון הובלות" הינו מותג בעל שם ומומחיות בתחום הובלות, אשר הוקם בשנת 1999 ומתמחה בפתרונות שינוע, ארזיה ואחסנה ללקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים בכל רחבי הארץ.

 

 1. בעזרת תקנון זה מציעה "דורון הובלות" הזמנת שירותי הובלה בכל רחבי הארץ, שירותי אריזה, פירוק והרכבת תכולה, לרבות אחסון, תכולה ומכולות מיוחדות ומאובטחות לטווח קצר או ארוך.

 

 1. את שירותי "דורון הובלות" יכול להזמין כל אדם מעל גיל 18 ו\או חברה הכשירים לבצע פעולות רכישה ומוסמכים לבצע פעולות רכישה של שירותים ומוצרים המוצעים באתר.

 

 1. פעולות הרכישה תהיינה בכפוף לתקנון זה.

 

 1. רכישת שירותי "דורון הובלות" מתבצעת באתר באמצעות כ.אשראי בלבד, שנופק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

 

 1. תנאי מוקדם לאישור וביצוע השירותים, וקבלת אישור של חברת האשראי ו/או פירעון בפועל של הצ'קים. אם לא התקבל אישור חברת האשראי במועד ו/או לא נפרעו הצ'קים, לא יהיה כל תוקף בפעולות הרכישה על ידי הרוכש.

 

 1. תנאי לרכישת שירותי "דורון הובלות" הינו מסירת פרטים מלאים ואמינים מצד הרוכש.

 

 1. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחים.

 

 

תנאי "דורון הובלות" לרכישת שירותיה ומוצריה

 

 1. הרוכש ימסור פרטים מלאים ומדויקים של נקודת ההתחלה [המקום ממנו יש להוביל] ונקודת הסיום [המקום אליו יש להוביל], לרבות התכולה המובלת (דירה, בית פרטי, אם יש מעלית או אם אין מעלית, דרכי גישה, אם מדובר בתכולה מיוחדת, כגון מוצרים יקרים ובעלי ערך כספי או רגשי, פסנתר, כספת וכדומה), וכל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על שווי העסקה.

 

 1. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות בתום לב של הערכת שווי העסקה על – ידי "דורון הובלות" במקרים אלה, לא יוכל הרוכש להנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את שירותי "דורון הובלות" במחיר הנכון ולחילופין לבטל העסקה ללא דמי ביטול.

 2. דורון הובלות תעריך ותיערך עם כמות העובדים הנדרשת על פי היקף העבודה ועל פי שיקול דעתה המקצועי. (לדוגמא בית ובו מתגוררים 4-6 נפשות, עשויים להידרש כ-3 עובדים על מנת להשלים את ההובלה באופן הטוב ביותר.)

 3. במצב ובו קיים פריט הנדרש להובלה והפריט בעל משקל חריג שאינו מאפשר לצוות העובדים הזמין בשטח לשאת אותו בשל משקלו או גודלו. במצב כזה יש לקחת בחשבון שעשוי להידרש עובד נוסף או מנוף לצורך השלמת ההובלה - בתשלום נוסף, יתמחר ביום ההובלה ע"י דורון הובלות.

 4. היה ובמועד ההובלה יתברר כי הרוכש מסר פרטים שגויים (למשל, יש מעלית אולם ועד הבית אינו מאפשר ל"דורון הובלות" להשתמש בה) ו/או פרטים אשר אינם תואמים לפרטי הזמנת העבודה (למשל, במועד ההובלה המעלית איננה פועלת,ו/או קטנה מכדי להכיל פריטים מסוימים), תהיה רשאית "דורון הובלות" לפי בחירתה לדרוש תוספת תשלום למחיר המוסכם או לבטל ההתקשרות עם הרוכש. החליטה "דורון הובלות" לבטל התקשרותה, יישא הרוכש בדמי ביטול בסך של 1160 ₪ או בשיעור של 70% משווי העסקה, לפי הגבוה מבין השניים.

  13.1.  בכל מקרה שהיו עליות ברגל תהיה אליהם תוספת תשלום אשר תיקבע ביום ההובלה על ידי דורון הובלות למעט במיקרים אשר סוכמו מראש ורשומים בהצעת המחיר.

  13.2. הרוכש מתחייב לדאוג במועד ההובלה לחנייה חוקית ומסודרת לרכביה של "דורון הובלות" ולציוד הנדרש להובלת התכולה (מנוף למשל בגודל של 2 חניות) בכל מקרה שנתקבל דוח חניה יהיה הלקוח מחוייב לשלם דוח זה מכספו ועל חשבונו .

  13.3. זמני ההגעה הנמסרים לרוכש הינם זמנים משוערים, התלויים בין היתר, במקום ההובלה ובעונות השנה. במקרה של אי עמידה בזמנים, תהיה "דורון הובלות" פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד "דורון הובלות" ו/או מי מטעמה.

 

אחריות וביטוח

 

 1. ידוע לרוכש כי פוליסת הביטוח של "דורון הובלות" איננה מכסה את תכולת המכולות, בעניין זה מופנה הרוכש לפרק האחסנה.

 

 1. התכולה המובלת על ידי "דורון הובלות" מובטחת בפוליסת ביטוח שהעתקה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מתקנון זה (לחץ כאן לצפייה בתנאי הפוליסה ולחץ כאן לצפייה בתנאים המורחבים) והרוכש מצהיר כי קרא פוליסת הביטוח והבינה היטב. בנוסף מובן ללקוח שדברים אשר אינם רשומים בפוליסת הביטוח לא מבוטחים ועל כן לא יוכל הרוכש ו\או מי מטעמו לבוא בתלונות ו\או דרישות ו\או תביעות כלפי דורון הובלות. הרוכש מבין בזאת כי הכיסוי הביטוחי אשר מופיע בפוליסה הינה כפופה לגבול האחריות של דורון הובלות, וכל דבר שאינו מופיע שם אינו באחריות של דורון הובלות.

 

 1. "דורון הובלות" לא תשא בנזק לתכולה שנארזה על ידי הרוכש.

 

 

 1.  יודגש כי בהתאם לתנאי הפוליסה אין כל כיסוי ביטוחי לתכולה מסוג חפצי אומנות (למשל, פסלים, תמונות וכדומה) מראות, זכוכיות מכול סוג שהוא כולל כלי מטבח ,כדים, צמחים, עציצים ו לפי כול המגבלות שבפוליסת הביטוח, וכי "דורון הובלות" לא תשא בכל נזק שנגרם בעת העברתם.

 

 1. במקרה של נזק שאירע לתכולה מתחייב הרוכש להודיע ל"דורון הובלות" מיידית, ובכל מקרה לא יאוחר מ-3 ימים ממועד ההובלה, על מנת להעריכו וליתן לבעלי מקצוע מטעם "דורון הובלות" אפשרות לתיקון הנזק. לא הודיע הרוכש בתוך פרק הזמן האמור כי אירע לתכולה נזק, פוטר הרוכש את "דורון הובלות" מכל אחריות לנזק שיתגלה במועד מאוחר יותר.כתובת לדיווח על נזק בדואר אלקטרוני doronhov@gmail.com .

 

 

 1. תנאים נוספים לביטוח ולהתנהלות משפטית

 

19.1  בכל מקרה ש"דורון הובלות" יידרש להפעיל ביטוח ואו ידרש לתקן נזק כול שהוא, ישלם הלקוח ישירות ל"דורון הובלות" דמי השתתפות עצמית כפי שמופיע בתנאי הפוליסה תחת השם השתתפות עצמית לחץ כאן לצפות בתנאי הפוליסה .

 

19.2  באם הלקוח הינו חברה ו\או עסק יהיה עליו דמי השתתפות עצמית בסכום של 2.5% לכל אובדן או נזק, ולא פחות מ 4,060 ₪ למקרה ביטוחי.

 

19.3  בכל מקרה של תביעה איזור השיפוט יהיה בהתאם למקום המצאו של "דורון הובלות" דהיינו איזור חדרה בלבד, גם אם ניתן שירות באזורים אחרים בארץ.

 

19.4  אין "דורון הובלות" אחראית על ציוד שאבד ו\או לא הגיע ליעדו וכי חובת הלקוח לוודא בסיום ההובלה כי המשאית ריקה ולא נשאר עליה דבר.

 

אין דורון הובלות אחראית על חוסר של ציוד כלשהו  19.5,וכי ייתכן שבזמן פריקת הציוד מן המשאית על ידי המובילים תשאר המשאית ללא השגחה במקרה זה היה באחריות הלקוח ואו מי מטעמו להשגיח על המשאית בזמן הפריקה ו/או העמסה.

 

19.6   לא ניתן אחריות על רהיטים של איקאה ו/או כול חברת ריהוט המספקת ריהוט בהרכבה עצמית, גם אם ריהוט זה הורכב על ידי איש מקצוע .

 

19.7  בכול מקרה של נזק למוצר אשר אינו מופיע בטופס הצעת המחיר לא תינתן עליו אחריות, גם אם זה כן מבוטח בפוליסת הביטוח . 


19.8  פוליסת ביטוח זו מוגבלת לביטוח בהעברה ולא לכול נזק אשר נגרם לא בקירבת המשאית. ביטוח זה הינו רק לנזק אשר נגרם על המשאית ו/או בקירבת המשאית. אישור תקנון זה מהווה הסכמה מלאה כ הלקוח ו/או מי מטעמו מבין יודע וקרא את פוליסת הביטוח וכי יודע הוא שלא יוכל לדרוש פיצוי ו/או זיכוי ואו כול דבר אחר בעבור נזקים אשר חברת הביטוח אינה מבטחת .

 

19.9 הלקוח אשר ברשותו ריצוף פרקט מודע לכך כי עליו לעטוף ולכסות את כל שטח הפרקט בקרטון דו-גלי מוקשה לצורך המנעות משריטות שברים וכל נזק אחר אשר עלול להיגרם לפרקט במהלך ההובלה. פרקט אשר לא יהיה עטוף אין דורון הובלות ו/או מי מטעמה אחראית על נזק כלשהו.

 

19.10. ללקוחות פרטיים בלבד, ניתן לבטל את דמי ההשתתפות העצמית על ידי תשלום חד פעמי של 2000 ש"ח, שאלו יחשבו כדמי ביטול השתתפות עצמית. בהזמנת הלקוח תהיה חייבת להופיע הודעה אשר בה יהיה רשום "הלקוח משלם 2000 שקלים בעבור ביטול דמי השתתפות עצמית" כל זה יהיה תקף בתנאי שהנושא סוכם בטרם תחילת העבודה ואישור ההזמנה.

אריזה

 

 1. אריזת תכולה הוא שירות הכרוך בתשלום נוסף והוא משתנה מתכולה לתכולה. מטבע הדברים, אריזת תכולה לא מתבצעת במועד ההובלה, אלא יומיים עד שבוע ימים לפני המועד.

 

 1. הרוכש יפרט בכתב את היקף התכולה.

  21.1. חומרי אריזה יסופקו במהלך היום אותו ניקבע עם הלקוח ללא שעות מוגדרות מראש וכי דורון הובלות משאירה לעצמה את האפשרות לספק חומרי אריזה במהלך כל השעות באותו היום והלילה.

  21.2. לקוח אשר ביקש ביום החלוקה להשאיר את חומרי האריזה בחצר ביתו או בחדר המדרגות או בכל מקום שהוא לוקח על עצמו את האחריות לכל דבר הנובע מקח לרבות גניבה ואו כל דבר אחר.

  21.3. חומרי האריזה המסופקים בחינם משתנים מעט לעט ואין דורון הובלות מחוייבת לספק את אותם חומרי האריזה שסיפקה תקופה לפני כן סעיף נוסף שרות הספקת קרטונים בחינם הינו שרות חינם אשר בו דורון הובלות מספקת עד לבית הלקוח קרטונים לפי כמות מוסכמת ורשומה בהזמנת העבודה.

  21.4. דורון הובלות שומרת לעצמה את הזכות לא לספק שרות זה לכלל לקוחותיה וכי יתכן ותבקש החברה מין הלקוח להגיע למחסני החברה לקחת את חומרי האריזה בעצמו ועל חשבונו.

 

 

אחסנה

 

 1. אחסנת תכולה הוא שירות הכרוך בתשלום נוסף והוא משתנה מתכולה לתכולה.

 

 1. תנאי לאחסנת התכולה הינו ביטוח שהרוכש מתחייב לעשות בעצמו ועל חשבונו.

 

 1. בטרם האחסנה מתחייב הרוכש להציג ל"דורון הובלות" את רשימת התכולה שתוכנס לאיחסון ופוליסת ביטוח עדכנית התואמת לרשימת התכולה.
 2. הרוכש מצהיר ומתחייב כי יעדכן מידי בפעם בפעם את פוליסת הביטוח ככל שהתכולה תשתנה ובהתאם להציג ל"לדורון הובלות" את רשימת התכולה החדשה ולפוליסת ביטוח עדכנית התואמת לשווי התכולה החדשה.
 3. היה והרוכש החליט מסיבות השמורות עימו שלא להציג ל"דורון הובלות" את רשימת התכולה ו/או שלא לערוך פוליסת ביטוח מתאימה לכולה, ידוע לרכוש כי "דורון הובלות" לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לתכולה במהלך האיחסון.
 4. בכל מקרה, אם תדרש "דורון הובלות" לאת באחיות לקרות הנזק, ידוע לרוכש כי הפיצוי שיינתן לרוכש לא יעלה על 800 ש"ח, לכל היותר, לכל התכולה מהאוחסנת. 
 1. בכל מקרה "דורון הובלות" איננה נושאת באחריות בכל נזק שייגרם לתכולה במהלך האחסון.

 

 25.1. כניסה ויציאה מאחסנה תתבצע על ידי דורון הובלות בלבד לא ניתן להכניס חברת הובלות אחרת לאחסנה .
25.1.1. בכל מקרה שהלקוח אישר הזמנת הובלה לאחסנה, שירותי אחסנה ושירותי הובלה יציאה מאחסנה, והוא בוחר לא להשתמש בשירותי דורון הובלות בביצוע שרות הובלת יציאה מאחסנה. יהיה עליו לשאת בעלות דמי ביטול בסך של 30% ו\או 1000 ש"ח (הגבוהה מבניהם). באפשרות הלקוח להזמין מובילים חיצוניים שיבצעו את הובלת היציאה מהאחסנה, ובמקרה זה יהיה על הלקוח לשאת בתשלום לחברת דורון הובלות עבור שירות סבלות הוצאת הציוד מהמכולה, אל מחוץ לגבולות מתחם האחסנה. (מסיבות המפורטת בסעיף 25) התשלום יתבצע בטרם פתיחת המכולה.

 

25.2. בכל מקרה שבוא הלקוח הזמין ביטוח הביטוח היה משופע על שמו וכל ההישתתפות העצמית אשר קיימת בפוליסה תחול על הלקוח בלבד בכול מקרה דורון הובלות לא תהיה חייבת לשלם את ההישתתפות העצמית בשום מקרה שהוא .

 

25.3. תשלום בעבור האחסנה יתבצע כל חודש בתאריך ה-10 לחודש, בעבור החודש שקדם לו. אופן התשלום יהיה בכרטיס אשראי, פריסת צ'קים מראש או במזומן בהגעה למשרדי החברה. לקוח אשר לא הסדיר את התשלום בפרק זמן העולה על 3 חודשים ייפתח כנגדו הליך משפטי לצורך גביית החוק, הלקוח ישא בעלויות המשפטיות הכרוכות בהליך זה.

 

 

 

ביטול עסקת הרכישה

 

 1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי "דורון הובלות", ובלבד שפרק הזמן מהודעת הביטול עומד, לכל הפחות, על שלושים ימים.

 

 1. לא ניתן לבטל עסקה אם פרק הזמן אינו עולה על 30 ימים ממועד הודעת הביטול.

 

 

 1. במקרה הרוכש בחר לבטל את העסקה בפרק הזמן מהודעת הביטול ועד מועד ההובלה עולה על 30 ימים, ישלם הרוכש ל"דורון הובלות" דמי ביטול בשיעור של 30% משווי העסקה.

 

 1.  ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

 

 1. "דורון הובלות" תהיה רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:

 

30.1  נפלה טעות קולמוס, בהצעת המחיר.

 

30.2  במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או אירוע אחר אשר ימנע את המשך ביצוע העסקה.

 

30.3  שביתה של עובדי "דורון הובלות".

 

30.4  כל סיבה אחרת, שאינה תלויה ב"דורון הובלות".

 

 

 1. הודעה על ביטול העסקה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה עד 6 ימי עבודה.

 

 

תנאים נוספים

 

 1. במקרה של לקוח עסקי, עסק, חברה ו\או תאגיד ו\או עמותה ו\או כל הזמנה שהיא לא פרטית, לא ניתן יהיה לבטל הזמנה ללא דמי ביטול מלאים.
   
 2. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן הסעיפים הללו הובאו לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "דורון הובלות" ו/או מי מטעמו.

 

 1. "דורון הובלות" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

 

 

 1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת.

 

 1. ניתן לפנות לנציגי "דורון הובלות" בכל שאלה, טענה ובקשה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי הובלה, אריזה, אחסנה, אחריות, ביטוח, סעיף מסעיפי התקנון וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 

 

תנאי תשלום

 

 1. ניתן לשלם במזומן ו/או בצ'ק כאשר הרוכש מתחייב לשלם את חובו אם בצ'ק ואם במזומן.

  36.1. ניתן לשלם בכרטיס אשראי ויזה כאל לאומי כארד דיינרס אמקס ישרכארט מאסטרכארד סלאריקס לא ניתן לשלם בעזרת כרטיס אשראי אשר הונפק במדינה אחרת

  36.2. תנאי תשלום לעסקיים וחברות מיד בסיום ההןבלה תשלום בעבור השרות אלא עם סוכם אחרת בין הצדדים והסיכום רשום ומאושר על ידי דורון הובלות בנוסף בביטול העיסקה לרשום פסוק חדש ובוא לקוח אשר סופקו לו חומרי אריזה יחשב הדבר כאילו הוא כבר קיבל חלק מהשרות שלנו ולכן לא ניתן יהיה לבטל את השרות ללא תשלום דמי ביטול מלאים.

 

 1. במקרה ו"דורון הובלות" הסכימה לקבל צ'ק מהרוכש מתחייב הרוכש כלפי החברה ובכפוף לחוקי המדינה לכבד את הצ'ק ולוודא כי יש לו כיסוי וכי הלקוח הרוכש מתחייב לא לבטל את הצ'ק משום סיבה שהיא.

 

 

 1. התשלום מתבצע לפני הפריקה, רוכש אשר לא יסדיר תשלום לפני הפריקה יגרור למצב כי "דורון הובלות" לא תהיה מחויבת לפרוק את תכולת המשאית.

 

 1. רוכש אשר בחר לא לשלם לפני הפריקה, מודע לכך כי כל הפריטים אשר נמצאים על המשאית, יועברו על ידי "דורון הובלות" לחברת אחסנה חיצונית, וכי הרוכש נושא על עצמו את עלות ההובלה עד למחסנים, ובתוספת עלות אחסנה חודשית לפי דרישת המחסן. ולוקח בחשבון בנוסף, כי לאחר החזרת התשלום בגין כל שירות זה לוקח על אחריותו ומכספו האישי להזמין חברת הובלות אחרת שאינה "דורון הובלות", להחזיר לביתו את הציוד השייך לו אשר היה מאוחסן.